Home            Over ons           Werkwijze            Assortiment            Service              Hoorshop.nl            Contact


 

Aftrek kosten hoortoestel aangifte inkomstenbelasting 2017


Hulpmiddelen

Hoorapparaten zijn hulpmiddelen die vallen onder de specifieke zorgkosten, aangezien het voorzieningen of apparaten zijn, waardoor u de normale lichaamsfuncties kunt uitoefenen, wat u anders niet kunt. De kosten van aanschaf en onderhoud, batterijen, reparatie en verzekering van deze hulpmiddelen zijn aftrekbaar.

 

Verhoging specifieke zorgkosten

Indien u op 1 januari 2017 65 jaar of ouder was, dan mag u het bedrag van de uitgaven voor specifieke zorgkosten vermenigvuldigen met 2,13 als uw drempelinkomen niet hoger is dan  33.857. Alleen de uitgaven voor genees- en heelkundige hulp tellen niet mee voor deze verhoging.

 

Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u heel 2017 een fiscale partner had, mag het drempelinkomen van u en uw fiscale partner samen niet hoger zijn dan  33.857. Is het drempelinkomen hoger dan  33.857? dan mag u de verhoging niet toepassen. Was u op 1 januari 2017 jonger dan 65 jaar, dan bedraagt de  vermenigvuldigingsfactor 1,4 in plaats van 2,13.

 

Drempelbedrag berekenen

De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van 1 van de volgende situaties:

 

U heeft in 2017 geen fiscale partner

Hebt u in 2017 geen fiscale partner? U berekent alleen de aftrekbare specifieke zorgkosten waar u zelf recht op hebt. Dit geldt ook als u een deel van 2017 een fiscale partner hebt en niet kiest om heel 2017 elkaars fiscale partner te zijn. Let op in bepaalde gevallen, bent u verplicht het gehele jaar fiscaal partner.

 

Drempelinkomen

 

 

Meer dan

Niet meer dan

Drempel

 

 7.563

 128

 7.563

 40.296

1,65% van het drempelinkomen

 40.296

-

 665 + 5,75% van het bedrag boven  40.296

 

U heeft in 2017 wel een fiscale partner

Heeft u in 2017 een fiscale partner? Dan telt u de specifieke zorgkosten van u en uw fiscale partner bij elkaar. Voor de berekening van de drempel telt u het drempelinkomen van u en van uw fiscale partner bij elkaar.

 

Gezamenlijk

drempelinkomen

 

Meer dan

Niet meer dan

Drempel

-

 15.126

 256

 15.126

 40.296

1.65% van het drempelinkomen

 40.296

-

 665 + 5,75% van het bedrag boven  40.296

 

Vergoeding zorgverzekering:

Als u een gehoorapparaat aanschaft en u moet van de kosten een deel zelf betalen, dan kunt u misschien een deel van het bedrag dat u zelf betaalt aftrekken. Het gaat dan om het deel dat u zelf  betaalt omdat u een meerprijs moet betalen. U mag het bedrag van de meerprijs alleen aftrekken als aan de volgende 2 voorwaarden wordt voldaan:

  • De meerprijs is ontstaan omdat u een duurder apparaat wilde hebben.
  • De functionele eisen van dat duurdere gehoorapparaat waren voor u beter.
    Het apparaat zit bijvoorbeeld prettiger. Of u hebt minder last van fluittonen in het duurdere hoorapparaat.

Is de meerprijs ontstaan door een persoonlijke voorkeur, zoals bijvoorbeeld de kleur van een apparaat? Dan is het bedrag van de meerprijs niet aftrekbaar.

Betaalt u een verplichte eigen bijdrage? Of hebt u verplicht eigen risico? Dan mag u deze bijdrage of dat eigen risico niet aftrekken

Voorbeeld: U betaalt een meerprijs

U moet een gehoorapparaat aanschaffen. Volgens de voorwaarden van uw verzekering mogen de kosten van dat apparaat maximaal  3.200 zijn. Daarvan moet u zelf een verplichte eigen bijdrage betalen van 25%. Het apparaat past echter slecht, en zit niet prettig. Een apparaat van  4.000 past u wel goed. U besluit om dat duurdere gehoorapparaat te kopen. Van uw verzekeringsmaatschappij krijgt u volgens de polisvoorwaarden  2.600 vergoed. U betaalt zelf  1.400.

Het bedrag van  1.400 mag u niet volledig aftrekken. U moet namelijk nog rekening houden met uw verplichte eigen bijdrage. Uw verplichte eigen bijdrage is 25% van  4.000 is  1.000. U mag dan  4.000 -  2.600 (vergoeding verzekeraar) -  1.000 (verplichte eigen bijdrage) =  400 als kosten van een gehoorapparaat aftrekken.

Moest u de kosten van een gehoorapparaat helemaal zelf betalen, omdat u niet voor een vergoeding in aanmerking kwam? Dan mag u alle kosten in aftrek brengen.

Voorbeeld: U betaalt alles zelf

U moet een gehoorapparaat aanschaffen. Volgens de voorwaarden van uw verzekering moet u een apparaat kiezen uit categorie 2. Het apparaat past echter slecht, en zit niet prettig. Een apparaat uit categorie 3 past u wel goed. U besluit om dat duurdere gehoorapparaat te kopen. Van uw verzekeringsmaatschappij krijgt u niks vergoed omdat u een apparaat uit een andere categorie neemt. U betaalt zelf voor dit gehoorapparaat  1.400. U mag dan  1.400 als kosten van een gehoorapparaat aftrekken bij de hulpmiddelen.

 

 

 

 

 


Wij zijn aangesloten bij Volg ons Bezoek ook