hoorstudio-strating-slide-nazorg-1

Nazorg

Wij zien u graag twee keer per jaar terug voor controle van uw gehoorapparaat, zodat uw gehoor optimaal blijft. Uiteraard bent u tussentijds ook altijd welkom. Deze twee jaarcontroles bevatten alle werkzaamheden om het hoortoestel werkend te houden en al uw vragen te beantwoorden.
 
Een aantal van deze werkzaamheden zijn:


 • Periodieke en/of tussentijdse controle van de hoortoestellen en oorstukjes
 • Periodieke en/of tussentijdse controle van de aanpassing
 • Reinigen hoortoestel(len)
 • Schakelaars en regelaars van het hoortoestel controleren
 • Afsluiting van het oorstukje controleren
 • Bij klachten onderzoeken of de klacht terug te voeren is op een defect in het hoortoestel en/of verkeerde bediening
 • Slangetjes vervangen bij achter-het-oor toestellen
 • Cerumenfilters reinigen (oorsmeerfilters bij in-het-oor toestellen)
 • Batterijverbruik-, vrijeveld- en hoortoestelmetingen
 • In Situ-metingen bij moeilijk oplosbare problemen
 • Otoscoperen van de gehoorgang (kijken in het oor met een oorspiegel)
 • Toon- en spraak audiogrammen
 • Herinstellen van de hoortoestellen
 • Repareren van een gaatje in het oorstukje
 • Ontluchting achteraf aanbrengen of vergroten

Hoortoestel onderhoud

Het in bruikleen verstrekken van hoortoestellen is, als mogelijk en in het geval van reparaties gedurende de looptijd van het contract, gratis.

Geïndiceerde bezoeken aan huis vallen ook onder onze nazorg. Hoorstudio Strating zorgt dat u altijd goed blijft horen door onder andere uw gehoor te blijven testen, uw gehoortoestel bij te stellen en deze periodiek te checken en schoon te maken. De eerste twee jaar worden hoortoestellen onder garantie gerepareerd. In de drie daarop volgende jaren gelden afspraken met de zorgverzekeraar over de vergoeding van reparaties.

Kom langs voor meer informatie


Top